Belajar

Kurikulum 2013 Revisi 2014

  SMP Kelas 7

  SMP Kelas 8

  SMP Kelas 9

  SMA IPA Kelas 10

 SMA IPA Kelas 11

   SMA IPA Kelas 12

  SMA IPS Kelas 10

 SMA IPS Kelas 11

  SMA IPS Kelas 12

Materi Pelajaran Ujian Nasional

UN SMP

 • Bahasa Indonesia
 • Matematika
 • Bahasa Inggris
 • IPA

UN SMA IPA

 • Bahasa Indonesia
 • Matematika
 • Bahasa Inggris
 • Biologi
 • Fisika
 • Kimia

UN SMA IPS

 • Bahasa Indonesia
 • Matematika
 • Bahasa Inggris
 • Ekonomi
 • Geografi
 • Sosiologi

UN SMA Bahasa

 • Bahasa Indonesia
 • Matematika Bahasa
 • Bahasa Inggris
 • Sastra Indonesia
 • Antropologi
 • Bahasa Asing

 

Pembahasan Soal Latihan UN

UN SMP

 • UN SMP 2017 – Paket 1
 • UN SMP 2017 – Paket 2
 • UN SMP 2017 – Paket 3
 • UN SMP 2017 – Paket 4
 • UN SMP 2017 – Paket 5
 • UN SMP 2017 – Paket 6

UN SMA IPA

 • UN SMA IPA 2017 -Paket 1
 • UN SMA IPA 2017 -Paket 2
 • UN SMA IPA 2017 -Paket 3
 • UN SMA IPA 2017 -Paket 4
 • UN SMA IPA 2017 -Paket 5
 • UN SMA IPA 2017 -Paket 6

UN SMA IPS

 • UN SMA IPS 2017 – Paket 1
 • UN SMA IPS 2017 – Paket 2
 • UN SMA IPS 2017 – Paket 3
 • UN SMA IPS 2017 – Paket 4
 • UN SMA IPS 2017 – Paket 5
 • UN SMA IPS 2017 – Paket 6

 

 

 

$\frac{1}{2}$
\(\)\frac{1}{2}[\latex]
\(\frac{1}{2}\)